Inspiratie

Inspiratie

Voorbij vertrouwde kaders

Het Nieuwe Nu laat zich graag voeden door inspirators die de moed hebben om voorbij vertrouwde kaders naar buiten te treden. Met hart en ziel, met kennis en ervaring, met onderzoek en praktijk leveren zij een grote bijdrage aan een nieuwe wereld. Een wereld waar de dingen gedaan worden, die Nu wenselijk zijn om de volgende fase in mens, organisatie, samenleving en natuur vorm te geven.

Mensen die Het Nieuwe Nu inspireren

  • José van Osch, mijn zus die op jonge leeftijd overleed, net nadat ze haar eindwerkstuk voor haar studie andragologie had afgerond. In 1987 schreef zij daarin over Ongekend Vertrouwen; in ons dagelijkse leven, in bewustzijn, communicatie en samenwerken.
  • Sir Ken Robinson. Op You Tube en Vimeo zijn tal van inspirerende filmpjes te vinden die laten zien dat de toekomst van de wereld om ons heen, veel meer afhankelijk is van de wereld in ons.
  • Otto Scharmer e.a. ontwikkelden Theorie U. Een methode om werkelijke vernieuwing te realiseren bij jezelf, in organisaties en in de maatschappij.
  • Bert Hellinger die het systemische gedachtegoed in oorsprong heeft ontdekt, nog altijd verder ontwikkelt en het in de wereld zet.
  • Siebke Kaat, Claes-Berend van der Kolk, Elmer Hendrix, Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder, opleiders die in Nederland een grote bijdrage leveren aan het verspreiden van systemisch werken en opstellingen.
  • Herman Wijffels, een authentiek en krachtig leider die leeft en werkt vanuit het perspectief liefde voor de mens en de natuur. Die zijn visie deelt en daarmee een voorbeeld is voor velen.
  • Jan Bommerez, die in zijn boek ‘Door de bomen het bos zien’ kernachtig de transformatie beschrijft van een mechanistisch- en informatief tijdperk naar het bewustzijns- of transformationeel tijdperk.
  • Marja de Vries, die zeven universele wetten heeft beschreven in haar boek ‘de hele olifant in beeld’. Wetten die woorden geven aan dat wat onbewust is en tastbaar wordt als je je dit bewust bent.
  • Marcel van Marrewijk die met zijn boek ‘Handboek organisatieontwikkeling’ een raamwerk biedt, een adequaat antwoord op de complexiteit en onderstroom van maatschappij en organisatie.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches